Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych i OSB na ścianach

Płyty kartonowo-gipsowe i OSB są często stosowane do wyrównania ścian lub tworzenia mocniejszego podłoża dla dalszych warstw wykończeniowych. Tytan 60 Sekund zapewnia szybkie i łatwe mocowanie płyt budowlanych bez potrzeby stosowania wewnętrznego kotwienia mechanicznego.

Sprawdzić, czy podłoże jest równe. Aby uzyskać odpowiednie mocowanie, należy stosować się do instrukcji przygotowania podłoża.

Nałożyć 2 – 3 cm pasmo pianokleju na obwodzie płyty.

Nakładać „zygzakowate” pasmo pianokleju, zaczynając od jednego narożnika płyty, na obwodzie której wcześniej nałożono warkocz pianokleju. Zachować odległość 4 cm od krawędzi płyty, aby pianoklej nie wypłynął spod niej przy dociśnięciu do klejonej powierzchni.

Odczekać 60 sekund od momentu nałożenia pianokleju.

Unieść płytę i docisnąć do ściany.

Ustawić ją za pomocą poziomnicy. Szerokość szczeliny pomiędzy płytą i ścianą nie może przekraczać 1 cm. W przeciwnym razie może nastąpić rozprężenie pianokleju. Podczas twardnienia pianokleju na pierwszej płycie należy nałożyć go na kolejną (stosując powyższą procedurę) i umieścić ją na ścianie.

wydajność 1 opakowania
Materiał Wymiary materiału
(długość i szerokość),
mm
Zalecana szerokość
pasma kleju, mm
Tytan
Professional
60 Sekund
PISTOLET 750 ml
Tytan
Professional
60 Sekund
WĘŻYK 750 ml
Tytan
Professional
60 Sekund
WĘŻYK 300 ml
Płyta kartonowo-gipsowa / OSB 1200 х 2500 20 10 m2 7,5 m2 3,6 m2

Niewielkie prace murarskie

Tytan 60 Sekund to idealne rozwiązanie do prowadzenia prac murarskich, np. podczas prostego dekorowania ścian lub większych projektów polegających na zabudowie zestawu ścianek działowych. Tytan 60 Sekund można stosować jedynie do budowania ścian przy użyciu kalibrowanych materiałów. Popularne materiały kalibrowane obejmują beton komórkowy (AAC) oraz pustaki ceramiczne.

Przed położeniem pierwszej warstwy pianokleju Tytan 60 Sekund należy sprawdzić, czy klejone podłoża są równe. Aby uzyskać odpowiednie mocowanie, należy stosować się do instrukcji przygotowania podłoża. Pierwszą warstwę ściany należy wymurować używając tradycyjnej zaprawy, aby osiągnąć idealne wypoziomowanie.

Pasma pianokleju należy nakładać na górną część ściany, a nie na luźne cegły. Pianoklej należy nakładać pasmami, aby zapewnić spoiny poziome i pionowe.

WSKAZÓWKA! Odpowiednie planowanie pracy: najpierw należy zmierzyć wszystkie narożniki projektowanej ściany oraz zaplanować układ bloczków lub cegieł. Poprowadzić sznurek murarski pomiędzy narożnikami, aby oznaczyć położenie każdej cegły. Za pomocą poziomnicy sprawdzić, czy ułożenie każdej cegły zapewnia równość ściany.

Na ścianach o szerokości poniżej 15 cm nałożyć jedno pasmo pianokleju wzdłuż ich środka. Na ścianach o szerokości powyżej 15 cm nakładać dwa pasma w odległości 4 – 5 cm od powierzchni czołowej ściany.

Pamiętaj, że 60 sekund nadaje się do ścian wewnętrznych lub drobnych prac murarskich, w przypadku, gdy potrzebujesz rozwiązania do murowania zewnętrznych ścian lub ścian nośnych w domach rodzinnych, zapoznaj się z pianoklejem Tytan Professional Do murowania, certyfikowanym rozwiązaniem dla powyższych wymienionych aplikacji.

Zawsze nakładać ilość pianokleju wystarczającą do spojenia nie więcej niż 2 – 3 cegieł. Ustawienie cegły można korygować w ciągu 1 minuty od nałożenia pianokleju. Tytan 60 Sekund szybko się utwardza, więc cegły lub bloczki należy jak najszybciej ustawiać w końcowym położeniu. Po ukończeniu układania pierwszej warstwy cegieł można natychmiast rozpocząć układanie kolejnej.

WSKAZÓWKA! Ściana osiągnie pełną wytrzymałość w ciągu 24 godzin i wtedy należy rozpocząć nakładanie warstw wykańczających, np. tynków. Ścianę można dodatkowo wzmocnić nakładając pianoklej Tytan 60 Sekund w miejscach styku ścianki działowej i ściany nośnej.

wydajność 1 opakowania
Materiał Wymiary materiału
(długość i szerokość),
mm
Zalecana szerokość
pasma kleju, mm
Tytan Professional
60 Sekund PISTOLET 750 ml
Tytan Professional
60 Sekund WĘŻYK 750 ml
Tytan Professional
60 Sekund WĘŻYK 300 ml
Partitions walls from AAC 600 х 250 20 – 30 7 m2 5,2 m2 2,6 m2
Partitions walls from Ceramic Block 600 х 250 50 – 60 3.5 m2 2.6 m2 1.30 m2

Lekkie i gipsowe elementy dekoracyjne

Tytan 60 Sekund to doskonałe rozwiązanie do klejenia lżejszych i cięższych elementów dekoracyjnych na powierzchniach poziomych, pionowych, a nawet na sufitach.

Najpierw należy sprawdzić, czy podłoże jest równe. Aby zapewnić mocne i wytrzymałe wiązanie, należy odpowiednio przygotować podłoże. Po przygotowaniu obu powierzchni ustawić elementy dekoracyjne i zaznaczyć ich wymagane położenie. W tym celu należy użyć ołówka.

Nałożyć punktowo pianoklej Tytan 60 Sekund (~1 cm). Nakładać pojedynczo na niewielkie elementy oraz wiele równoległych punktów na większe elementy. Zawsze należy tworzyć kształty otwarte, aby zapewnić przepływ powietrza oraz odpowiednie utwardzenie pianokleju.

Odczekać 60 sekund i połączyć elementy. Ciężkie elementy Odczekać 90-120 sekund, aby uzyskać mocny chwyt początkowy.

Połączone elementy należy do siebie mocno docisnąć i odczekać kilka sekund.

Listwy

Nałóż warkocz kleju wzdłuż listwy. Upewnij się, że klej jest nakładany jak najdalej od krawędzi listwy, aby uniknąć wyciśnięcia kleju na ścianie lub podłodze.

Odczekaj 60 sekund

Przyklej listwę do ściany

WSKAZÓWKA! Dokładnie zmierzyć ściany. Odpowiednio dociąć listwę, aby zapewnić odpowiednie wykończenie pomieszczenia. Zwrócić szczególną uwagę na połączenia kątowe. Wszystkie listwy układać na dopasowanych ścianach. Gdy ściany są wyjątkowo nierówne, odczekać 90-120 sekund, aby uzyskać mocny chwyt początkowy.

wydajność 1 opakowania
Materiał Szerokość
materiału, mm
Zalecana szerokość pasma kleju, mm Tytan Professional
60 Sekund PISTOLET 750 ml
Tytan Professional
60 Sekund WĘŻYK 750 ml
Tytan Professional
60 Sekund WĘŻYK 300 ml
Listwy naścienne 40 – 70 10 80 meters 60 meters 30 meters
Listwy naścienne 70 – 100 20 40 meters 30 meters 15 meters

Parapety okienne

Pianokleju Tytan 60 Sekund można używać do montażu dowolnych parapetów okiennych. Najpierw należy sprawdzić, czy podłoże jest równe. Aby uzyskać odpowiednie mocowanie, należy stosować się do instrukcji przygotowania podłoża. Pianoklej można nakładać na podstawę lub pokrycie parapetu.

Na węższe parapety nakładać jedno pasmo o szerokości 2-3 cm oraz dwa takie pasma na większe parapety. Każde pasmo musi znajdować się w odległości powyżej 4 cm od krawędzi parapetu, aby uniknąć wypływu pianokleju.

Po nałożeniu pianokleju należy odczekać 60-120 sekund, aby przyspieszyć proces twardnienia.

Zamontować pokrycie parapetu na jego podstawie. Zaleca się obciążyć parapet, aby uniknąć nadmiernego rozprężenia pianokleju.

Z parapetu można w pełni korzystać po 24 godzinach, tzn. po pełnym stwardnieniu pianokleju.

Mocowanie profili metalowych

Tytan 60 Sekund można stosować do mocowania profili metalowych w narożach ścian. Technika ta jest przydatna podczas budowania ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych.

Najpierw należy sprawdzić, czy podłoże jest równe. Aby uzyskać odpowiednie mocowanie, należy stosować się do instrukcji przygotowania podłoża. Zmierzyć długość narożnika i dostosować profil do danych potrzeb.

Nakładać Tytan 60 Sekund wzdłuż wewnętrznego narożnika profilu metalowego. Sprawdzić, czy pianoklej pokrywa oba boki profilu po zamontowaniu na ścianie.

Odczekać 60 sekund, aż pianoklej uzyska odpowiedni chwyt, a następnie ustawić profil w narożniku ściany.

Nadmiar pianokleju można odciąć w ciągu 30 minut od nałożenia.